§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest firma Lenik Tadeusz Max-Floor
Bieńkówka 193
34-212 Bieńkówka
NIP: 5521584526 .

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin ?Użytkownik? zastąpiony został określeniem ?Ty?, ?Administrator? ? ?My?. Termin ?RODO? oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Nasze dane są trzymane na serwerach firmy Dane firmy: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, która przechowuje dane na swoich serwerach, z którą mamy podpisaną umowę dotyczących RODO.

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie kontaktowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełniasz formularz kontaktowy, lub korzystasz z naszej strony ( zapisujemy Twój adres IP, oraz dane zbierane przez serwer takie jak typ przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, lokalizacje), to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, niektóre parametry komputera i aplikacji których używasz ( dane zbierane przez serwer tak zwane logi serwera) .

Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli  zapisałeś się celem otrzymania oferty.,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się celem kontaktu  z naszą firmą.Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro(tutaj @)max-floor.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

  • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub mailowy na biuro(tutaj@)max-floor.pl
  • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  • Wdrożyliśmy pseudonimizację oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy
Polityka prywatności

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Bieżące realizacje znajdziesz na naszej stronie lub na platformie Facebook. Zapraszamy do obserwowania naszego profilu w social media. 

Mapa dojazdu
Kontakt telefoniczny
Napisz do nas
Max-floor

Tadeusz Lenik
Skawce 14, 34-106 Mucharz
NIP: 552-158-45-26

© 2023 All rights reserved max-floor.pl

Scroll to top