Porady 2912maj

Błędy popełniane podczas wykonywania posadzek przemysłowych

 Spośród najczęściej popełnianych błędów wykonawczych, podczas realizacji podłóg przemysłowych, z posadzkami z suchej mieszanki, wyróżnia się między innymi:

 • nieprawidłowo dobrany skład mieszanki betonowej
 • stosowanie materiałów o nieodpowiednich parametrach
 • uszkodzenia posadzek spowodowane przedwczesnym zacieraniem i wygładzaniem.

Nieprawidłowości w wykonaniu posadzek przemysłowych można z łatwością zdemaskować na podstawie nawet nieznacznych ubytków, jakie odzwierciedla powierzchnia posadzki. Ocena techniczna podłóg przemysłowych wykazuje niedociągnięcia i błędy przy wykonywaniu posadzek przemysłowych na podstawie niekorzystnych zmian powstałych na powierzchni betonu. Jeżeli zaobserwowano liczne usterki i uszkodzenia mogą one świadczyć o błędach popełnionych podczas  realizacji podłóg przemysłowych.

6 błędów wykonawczych i ich konsekwencje

Najczęściej spotykane błędy w realizacjach posadzek przemysłowych, to m.in.:

 1. Pękanie posadzki, które może być spowodowane przez:
 • skurcze plastyczne betonu, które są następstwem zbyt szybkiego wysychania zaprawy
 • klawiszowanie płyt w pobliżu dylatacji
 • curling- czyli wypaczanie płyt w narożnikach
 • osiadanie płyt betonowych, które jest następstwem nieprawidłowo wykonanej podbudowy
 • nieodpowiednie rozmieszczenie i rodzaj dylatacji
 1. Pylenie, które następuje w wyniku:
 • nieprawidłowo dobranego składu mieszanki bądź też niewłaściwą pielęgnacją betonu w okresie dojrzewania
 • zastosowania zbyt dużej ilości wody zarobowej
 • przemrożenia powierzchni w wczesnym okresie dojrzewania betonu
 • zastosowania impregnatów uniemożliwiających odparowywanie w stadium młodego betonu
 • przedwczesnego zacierana z wygładzaniem, które powoduje wytrącenie mleczka cementowego na powierzchnię posadzki
 • przesadzonego, długotrwałego zacierania posadzki, wskutek czego powstają przebarwienia powierzchni, a co za tym idzie osłabienie przyczepności do podłoża
 • zbyt wysoki wskaźnik wodno- cementowy betonu
 1. Łuszczenie i odpryskiwanie- zjawisko to przeważnie jest powodem wylewania betonu w gorące i wietrzne dni, przy czym na tym etapie beton nie jest odpowiednio pielęgnowany.
 2. Niewłaściwie wykonane dylatacje, które są spowodowane przez:
 • brak odpowiednich wypełnień
 • nieprawidłową głębokość szczelin
 • niewłaściwy rozstaw dylatacji
 1. Pęcherze na powierzchni betonowej- najczęstszą przyczyną powstawania pustek powierzchniowych jest:
 • uwięzione powietrze w wyniku nieprawidłowego użycia środków antyadhezyjnych
 • nadmiaru wody w mieszance betonowej
 • zbyt krótki czas mieszania betonu
 1. Odbarwienie- powstaje w wyniku braku konkretnej ochrony i zastosowania odpowiednich impregnatów, a także nierównomiernego rozprowadzenia utwardzacza.

Uszkodzenia podkładów betonowych

Znaczną część uszkodzeń posadzek przemysłowych stanowią uszkodzenia podkładów betonowych. Zazwyczaj ubytki powierzchni posadzek są skutkiem uszkodzeń podkładów oddziaływujących na powierzchnię betonu.

 Defekty podkładów betonowych są najczęściej wywoływane przez:

 • błędy w projekcie posadzek betonowych
 • niewłaściwy dobór materiałów, wchodzących w skład posadzki
 • nieodpowiednio odmierzone i przeprowadzone dylatacje
 • błędy wykonawcze przy układaniu betonu
 • niewłaściwe przeznaczenie podłoża i użytkowanie.

Spośród najpopularniejszych uszkodzeń podkładów można spotkać:

 • zarysowania skrośne
 • pęknięcia i rysy powierzchniowe
 • niedoskonałości struktur betonu
 • wady powierzchniowe posadzki
 • mankamenty struktur betonu
 • niepoprawne rozmieszczenie dylatacji.

Rysy skrośne

Są najczęściej występującymi wadami podkładów posadzek betonowych. Stopień i lokalizacja zarysowania jest uwarunkowana od przyczyny wywołującej zarysowania. Należą do niej m.in.: nierównomierne osiadanie i przeciążenia podłoża oraz zmiany termiczno- skurczowe. Jeżeli przyczyną zarysowania jest ruch i przeciążenie podłoża, spowodowane np. ciężkim składem materiałów bądź środkami transportu, wówczas rysy powstają w miejscu zmiany struktury gruntu. Natomiast jeżeli powodem uszkodzeń jest wpływ występujących zmian termiczno-skurczowych, wtedy pojedyncze rysy można zaobserwować przeważnie na środku pola posadzki.

Główne przyczyny skurczu betonu:

 • niewłaściwe proporcje wody w mieszance
 • nieodpowiednio dobrane uziarnienie kruszywa w składzie betonu
 • zbyt płytkie wykonanie nacięć dylatacyjnych
 • słaba zawartość zbrojenia rozproszonego
 • przesuszenie świeżo wylanej posadzki.

 Zazwyczaj rysy skurczowe pojawiają się już na etapie pierwszych tygodni po zabetonowaniu, choć zdarza się także później np. po okresie grzewczym.

Rysy powierzchniowe

Posiadają przeważnie kształt nieregularnej siatki lub prostokąta o poziomych pęknięciach w kierunku jego dłuższego boku. Przyczyną powstawania tego rodzaju zarysowań przeważnie jest skurcz plastyczny, spowodowany znacznym przesuszeniem powierzchni płyty świeżo po wykonaniu, jak również:

 • nadmiarem wody w składzie mieszanki betonowej
 • niewłaściwą pielęgnacją betonu
 • wytrącaniem się mleczka cementowego
 • zastosowanie nieodpowiedniej ilości utwardzacza do wykończenia powierzchni płyty.

Defekty struktury betonu

 Do najczęstszych wad struktury betonu należą pustki powietrzne, niedowibrowania i rozwarstwienia. Głównie jest to wynikiem zastosowania niewłaściwego betonu lub nienależytego wykonania płyty betonowej bądź też nieprawidłowego odpowietrzenia betonu w trakcie jego zagęszczania.

Wykruszenia krawędzi dylatacji

Powstają przeważnie w dylatacjach nacinanych lub konstrukcyjnych, w których brak sfazowania, czy specjalnego okucia krawędzi dylatacji. Wykruszenia takie powstają poprzez miażdżenie betonu w wyniku działania pionowych i poziomych obciążeń, np. kół środków transportowych (wózków widłowych, paletowych).

Nieprawidłowe zabetonowanie dybli

W przypadku nierówno zamontowanych dybli do powierzchni styku powstaje ograniczenie możliwości odkształceń skurczowych podkładu betonowego, przez co powstają zarysowania.

Klawiszowanie

Jest najpopularniejszym zjawiskiem występującym w dylatacjach niedyblowanych. Bezpośrednią przyczyną klawiszowania może być nierównomierne osiadanie gruntu.

Korozja okuć dylatacyjnych

Powstaje w wyniku działań niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych lub chemicznych. W przypadku niewłaściwego doboru profili dylatacyjnych do występujących obciążeń może nastąpić odkształcenie lub wyrwanie profili.

 Posadzka przemysłowa złożona jest z podkładu betonowego oraz płyty konstrukcyjnej, o powierzchni zabezpieczonej przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Ostatecznym aspektem decydującym o właściwym wykonaniu posadzki przemysłowej jest jej trwałość i wytrzymałość oraz brak wyżej wymienionych problemów.

 Betonowe posadzki przemysłowe są najczęściej stosowanym rozwiązaniem m.in. z uwagi na niskie koszty wykonania i krótki termin realizacji. Fachowo zaprojektowana i wykonana posadzka betonowa będzie służyć inwestorom przez wiele lat. Natomiast niedociągnięcia i błędy są tutaj decydującym czynnikiem unaoczniającym przy jej  eksploatacji, bezpieczeństwie i trwałości.

 

Błędy popełniane podczas wykonywania posadzek przemysłowych

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Bieżące realizacje znajdziesz na naszej stronie lub na platformie Facebook. Zapraszamy do obserwowania naszego profilu w social media. 

Mapa dojazdu
Kontakt telefoniczny
Napisz do nas
Max-floor

Tadeusz Lenik
Skawce 14, 34-106 Mucharz
NIP: 552-158-45-26

© 2023 All rights reserved max-floor.pl

Scroll to top